Prøveforelesning: Wenche Bekken

Cand.polit. Wenche Bekken ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til barns medvirkning og beslutninger i egen habilitering?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 21. mars 2014 10:45 - Sist endret 13. mars 2019 11:17