Prøveforelesning: Anna Månsson Biehl

M.H.Sc. Anna Månsson Biehl ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Childhood obesity in a global perspective. Varying time trends in different countries, areas and social Groups.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud 
 

Publisert 10. juni 2014 13:46 - Sist endret 11. feb. 2022 13:27