Prøveforelesning: Grete Breievne

Kandidat i sykepleievitenskap Grete Breievne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiske utfordringer i møte med pasienter i kulturelt tabu og skambelagt situasjoner

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 5. des. 2014 11:08 - Sist endret 2. feb. 2017 10:03