Prøveforelesning: Michael de Vibe

Cand.med. Michael de Vibe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personlighetsutvikling hos voksne - hvordan kan betegnelsen forstås og måles med en vitenskapelig tilnærming til personlighetsbegrepet?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 27. aug. 2014 09:54 - Sist endret 13. mars 2019 13:01