Prøveførelesning: Baard I. Freberg

Cand.med. Baard I. Freberg ved Institutt for helse og samfunn vil prøveførelese over det oppgitt emne: Reaksjoner i luftveiene ved inhalasjon av kjemikalier

Disputas

Sjå disputas

Kontaktperson

For meir informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 12. sep. 2014 12:39 - Sist endra 13. mars 2019 12:26