Prøveforelesning: Edith Lillian Roth Gjevjon

MNSc Edith Lillian Roth Gjevjon ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan opplever eldre å få pleie og omsorgstjenester i eget private hjem? - Etiske, faglige og juridiske utfordringer når profesjonell omsorg møter pasientens personlige liv

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 15. mai 2014 11:00 - Sist endret 13. mars 2019 10:54