Prøveforelesning: Anne Kari Tolo Heggestad

Cand. san. Anne Kari Tolo Heggestad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forskning innenfor demensomsorg: metodiske muligheter og utfordringer i feltarbeid.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 5. mai 2014 14:47 - Sist endret 5. mai 2014 14:50