Prøveforelesning: Kristin Hildegard Hovland

Cand.med. Kristin Hildegard Hovland ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan man avgjøre om KOLS skyldes eksponering i arbeid eller andre forhold?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 17. okt. 2014 11:01 - Sist endret 9. feb. 2022 12:38