Prøveforelesning: Gezahegne Mamo Kassa

DVM, MSc Gezahegne Mamo Kassa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The evolution and biological significance of polymorphisms in mycobacteria, with particular focus on the Mtb complex

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 9. sep. 2014 11:06 - Sist endret 13. mars 2019 13:22