Prøveforelesning: Morten Magelssen

Cand.med. Morten Magelssen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can new natural law theory be secular?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 25. sep. 2014 13:28 - Sist endret 13. mars 2019 10:46