Prøveforelesning: Randi Martinsen

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Martinsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Validering av kvantitative og kvalitative forskningsmetoder relatert til oppfølging av psykososiale behov hos personer som har gjennomgått slag og som  er i arbeidsfør alder

Disputas

 Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 25. aug. 2014 14:02 - Sist endret 13. mars 2019 13:23