Prøveforelesning: Anne-Lise Tamber

Fysioterapeut Anne-Lise Tamber ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fysioterapi ved nevritis vestibularis. Aktuelle behandlingsformer, relevante utfallsmål og effekt av behandling

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 18. feb. 2014 14:57 - Sist endret 13. mars 2019 12:18