Prøveforelesning: Christine Raaen Tvedt

Cand.san. Christine Raaen Tvedt ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Proaktivt pasientsikkerhetsarbeid, hva betyr det? Nasjonale og internasjonale erfaringer.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 12. sep. 2014 13:14 - Sist endret 13. mars 2019 12:54