Prøveforelesning: Anne Therese Tveter

M.Sc. Anne Therese Tveter ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reliabiliteten til målemetoder for fysisk form - en litteraturoversikt.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

.
 

Publisert 13. nov. 2014 08:38