Prøveforelesning: Harald Vikne

Cand.scient. Harald Vikne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muscle fiber types and kinematics: the physiological background for a relation to muscle pain

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 24. jan. 2014 14:35 - Sist endret 13. mars 2019 11:09