Prøveforelesning: Kjetil Wathne

Cand. polit. Kjetil Wathne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muligheter og utfordringer i forbindelse med kvalitativ forskning i barns hverdagsliv. Diskusjon av styrker og svakheter ved aktuelle metoder.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 17. okt. 2014 10:54