Prøveforelesning: Torbjørn Wisløff

M.sc. Torbjørn Wisløff ved Institutt for helse og amfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Priority setting in Norwegian health care: Philosophy and Practice

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 10. nov. 2014 15:03 - Sist endret 13. mars 2019 12:26