Prøveforelesning: Christine Råheim Borge

M.Sc. Christine Råheim Borge ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskuter grenseoppgang mellom pustekontrolløvelser og mindfulness. Kan mindfulness brukes i KOLS behandling og i tilfelle hvordan?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik

 

Publisert 26. nov. 2015 13:28 - Sist endret 26. nov. 2015 13:47