Prøveforelesning: Therese Nordberg Hanvold

Cand.san. Therese Nordberg Hanvold ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av mekanisk arbeidsbelastning versus psykososiale arbeidsforhold på risiko for muskel- og skjelettplager.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 12. feb. 2015 09:24 - Sist endret 12. feb. 2015 11:22