Prøveforelesning: Irena Jakopanec

MD Irena Jakopanec ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Infectious disease surveillance in hidden populations: How best to monitor infectious diseases among men who have sex with men?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 23. feb. 2015 09:07 - Sist endret 23. feb. 2015 20:41