Prøveforelesning: Irena Jakopanec

MD Irena Jakopanec ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Bats, monkeys, seals and cats: animal reservoirs of human disease.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 23. feb. 2015 09:07 - Sist endret 23. feb. 2015 20:42