Prøveforelesning: Lise Cecilie Kleppe

MSA Lise Cecilie Kleppe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Holisme som profesjonelt ideal i helse- og sosialtjenesten. Perspektiver og uttrykksformer.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 30. des. 2014 08:18