Prøveforelesning: Hilde Kløvstad

Master of Public Health Hilde Kløvstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Klinisk betydning og samfunnsmessige konsekvenser av stum klamydiainfeksjon.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 15. juni 2015 09:31