Prøveforelesning: Marie Hamilton Larsen

Cand.san. Marie Hamilton Larsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft sentrale aspekter ved begrepet «self-management» hos personer med kronisk sykdom og pek på vesentlige forskningsmessige og kliniske utfordringer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik

 

Publisert 8. des. 2015 13:29 - Sist endret 9. des. 2015 13:09