Prøveforelesning: Merete Lyngstad

Cand.san. Merete Lyngstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskuter og reflekter over den sosio-teknologiske referanserammens ulike element relatert til egen forskning. Hvordan overbygges gapet mellom hjemmesykepleien og fastlegene?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 19. feb. 2015 08:52