Prøveforelesning: Maysaa Nemer

MPhil Maysaa Nemer ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Occupational obstructive diseases in Palestine: occurrence, risk factors and prevention.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 8. okt. 2015 11:14