Prøveforelesning: Marianne Trygg Solberg

M.Sc. Marianne Trygg Solberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tverrfaglig kommunikasjon ved familiesentrert nyfødtmedisin.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 11. aug. 2015 08:45