Prøveforelesning: Gro Gujord Tangen

M.Sc. Gro Gujord Tangen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Approaches for the study of mobility and cognition in geriatric populations: An overview.

Disputas

Se disptuas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 28. apr. 2015 08:54 - Sist endret 28. apr. 2015 09:00