Prøveforelesning: Torunn Wibe

MNSc. Torunn Wibe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fordeler og ulemper ved tilgjengelige metoder for å studere informasjonsoverføring mellom personer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten.

 

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Stian Frammarsvik


 

Publisert 19. nov. 2015 15:02 - Sist endret 19. nov. 2015 15:02