Prøveforelesning: Karina Corbett

M.Phil. Karina Corbett ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Possible explanations for sex differences in sick leave and the influence of these differences for intervention strategies to reduce sick leave»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 18. aug. 2016 11:04 - Sist endret 18. aug. 2016 11:09