Prøveforelesning: Kjetil Garborg

Cand.med. Kjetil Garborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Should we screen for colorectal cancer? Who, how, and when?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 10. okt. 2016 08:56 - Sist endret 12. okt. 2016 11:13