Prøveforelesning: Gro Gade Haanes

M.Sc. Gro Gade Haanes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Diskuter forhold ved hjemmesykepleien i Norden som  gjør denne delen av helsetjenesten til et forskningsfelt av internasjonal vitenskapelig interesse"

Tid og sted for disputasen

Se disputas.


 

Publisert 26. aug. 2016 15:04 - Sist endret 26. aug. 2016 15:04