Prøveforelesning: Kristin Jordal

M.Sc. Kristin Jordal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teoretiske tilnærminger for å forstå relasjonen mellom teori og praksis i sykepleierutdanningen.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.          

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. mai 2016 10:04 - Sist endret 13. mai 2016 10:04