Prøveforelesning: Beate Lie Sverre

Cand.polit. Beate Lie Sverre ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft relasjonen mellom intrakulturell og interkulturell integrasjon, og diskuter særlig implikasjoner for utviklingen av helsefremmende tiltak.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.         

For mer informasjon      

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 4. mai 2016 15:05