Prøveforelesning: Guro Kristine Bårnes

Cand.med. Guro Kristine Bårnes ved Instituttfor helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The prospects of the MenB protein vaccines».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 29. nov. 2017 13:55 - Sist endret 30. nov. 2017 08:54