Prøveforelesning: Trine Wiig Hage

M.Sc. Trine Wiig Hage ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hvorfor er forskningsetikk viktig? Relater dette til ditt forskningsprosjekt».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. sep. 2017 09:32 - Sist endret 11. sep. 2017 13:02