Prøveforelesning: Mesele Terecha Kebede

MA Mesele Terecha Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The WHO has a policy of “Accelerating towards a leprosy-free world”.  What are the lessons of history for achieving the global eradication of Hansen’s Disease?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 26. apr. 2017 15:25 - Sist endret 27. apr. 2017 08:43