Prøveforelesning: Sverre Vigeland Lerum

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Sosiologiens syn på sjelden kronisk sykdom: Teoretiske perspektiver og klinisk relevans»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 25. apr. 2017 10:34 - Sist endret 25. apr. 2017 10:34