Prøveforelesning: Ida Lillehagen

M.Sc. Ida Lillehagen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Developing forms of critical inquiry into Knowledge Translation thinking and practice in healthcare: Theoretical and methodological considerations».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

 

Publisert 4. mai 2017 15:23 - Sist endret 4. mai 2017 15:23