Prøveforelesning: Maren Kristin Falch Lindberg

M.Sc. Maren Kristin Falch Lindberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Vurdering av akutte og kroniske smerter hos pasienter - eksemplifisert ved pasienter med artrose i hofte- eller kneledd».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. nov. 2017 09:50 - Sist endret 14. nov. 2017 09:52