Prøveforelesning: Line Nortvedt

M.Sc. Line Nortvedt ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Har innvandrerkvinner andre behov for arbeidsrettet rehabilitering enn andre langtidssykemeldte? Belys dette ut fra etisk teori, og teorier som forklarer fravær og tilbakeføring»

Tid og sted for disputasen

 Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 5. jan. 2017 16:39 - Sist endret 5. jan. 2017 16:39