Prøveforelesning: Kåre Rønn Richardsen

M.Sc. Kåre Rønn Richardsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy - how does this differ between ethnical groups and what are the implications for health?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

 

Publisert 5. jan. 2017 09:43 - Sist endret 5. jan. 2017 09:43