Prøveforelesning: Sture André Rognstad

Cand.med. Sture André Rognstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tiltak for å forbedre legemiddelforskrivning - hva er dokumentert, bærekraftig og etisk forsvarlig?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. feb. 2017 16:00 - Sist endret 20. feb. 2017 15:41