Prøveforelesning: Lisbeth Valla

M.Sc. Lisbeth Valla ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tidlig samspill mellom foreldre og barn, og språk- og kommunikasjonsutvikling hos barnet».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 4. mai 2017 15:41 - Sist endret 4. mai 2017 15:41