Prøveforelesning: Senedu Bekele Gebreegziabher

MPH Senedu Bekele Gebreegziabher ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Challenges to TB Control: local, regional and global».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. okt. 2018 14:03 - Sist endret 5. okt. 2018 14:03