2018

Tidligere

Tid og sted: 29. nov. 2018 10:15, Auditorium 6, Urbygningen, Karl Johans gt. 47

MA. Eira Bjørvik at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: Debates over access to reproductive medicine in Norway in the last twenty years.

Tid og sted: 19. okt. 2018 10:15, Auditorium 124, Frederik Holsts hus

MPH Mahteme Haile Workneh ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The WHO End TB Strategy and relevant Sustainable Development Goals (SDGs​); Global theory and local practice in Ethiopia.

Tid og sted: 18. okt. 2018 10:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

MPH Senedu Bekele Gebreegziabher ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Challenges to TB Control: local, regional and global».

Tid og sted: 5. okt. 2018 10:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immigrants’ health perceptions and the encounter with Western health care professionals.

Tid og sted: 2. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Progresjon av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med grunnlag i Gilbert Ryles kunnskapsinndeling, 'vite at' og 'vite hvordan'». 

Tid og sted: 28. aug. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kliniske retningslinjer i allmennpraksis: Årsaker til manglende etterlevelse og aktuelle tiltak for å bedre etterlevelsen.

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

MD. Trine Elisabeth Finnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hip Fractures: Advantages and disadvantages of epidemiologic observational studies versus randomized studies.

Tid og sted: 18. juni 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Kari Modalsli Aaberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetic causes and susceptibility of epilepsy among children.

Tid og sted: 7. juni 2018 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Støy i et folkehelseperspektiv: Diskuter hva vi måler, hvordan vi måler og hvilke metoder kan brukes for dokumentasjon av effekter. Beskriv sårbare befolkningsgrupper og hvilke kliniske effekter det er aktuelt å forebygge og behandle.

Tid og sted: 30. mai 2018 15:00, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Den gravide og diende mors kosthold: Bekymringer knyttet til miljøgifters betydning for fosterets og barnets helse».

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gender differences in hip fracture epidemiology and etiology.

Tid og sted: 24. mai 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Use of complementary and alternative medicine in infants and children: Current clinical and methodological practices and ethical and legal issues.

Tid og sted: 15. mai 2018 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Songsvannsveien 20

Cand.Scient. Anne Bergljot Bærug ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mor-barn-vennlig initiativ som evidensbasert praksis i primærhelsetjenesten.

Tid og sted: 27. apr. 2018 11:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus

M.A. Isabelle Sylvie Budin Ljøsne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Personalized Medicine: Ethical and Policy Challenges».

Tid og sted: 18. apr. 2018 10:15, Auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

M.Sc. Aung Soe Htet ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The epidemiological transition and challenges for non-communicable disease prevention in developing and developed countries».

Tid og sted: 21. mars 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Edel Jannecke Svendsen ved Institutt for Helse og Samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Drøft forskjeller og likheter mellom barns, foreldres og helsepersonells oppfatninger av bruk av tvang i behandling av førskolebarn og hvilke implikasjoner dette får for kompetanseutvikling av helsepersonell».

Tid og sted: 15. mars 2018 11:00, Auditoriet på Vindern sykehus, Forskningsveien 7, Oslo

MD. Dina Mohamd Sami Khalifa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Consequences of domestic violence for the mental health of women and infants in Low and Middle Income Countries.

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Joakim Oliu Moe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Eldrebølgen", hvor stor vil belastningen på helsetjenestene bli?

Tid og sted: 1. mars 2018 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13, Sognsvannsveien 9

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Opportunities in utero: How can maternal lifestyle modifications protect offspring from later adverse outcomes.

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Rødt Aud 2, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Challenges of decision making in Cancer Screening; What are the main barriers? Are economic evaluations useful? Does a CEA play a role? Why are inefficient policies implemented?

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

Høgskolelektor Kari Lislerud Smebye ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Etiske utfordringer ved å involvere eller ekskludere personer med demens i kvalitativ forskning».

Tid og sted: 29. jan. 2018 10:15, Rødt aud 2, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Phil. Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Improving maternal health - policies and practices in an international and comparative perspective.

Tid og sted: 26. jan. 2018 10:15, Auditoriet øyeavdelingen, Ullevål sykehus 36

M.Phil. Gonggalanzi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Living happily in high places - variations in high altitude adaption among different ethnic groups in Asia, Africa and South America. Who does it best».

Tid og sted: 22. jan. 2018 10:15, Blått auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kan psykososiale vansker ved alvorlig, langvarig bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter hos ungdom predikeres, og kan slike vansker forebygges?».

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: potential benefit and risk.