Prøveforelesning: Joakim Oliu Moe

Cand.med. Joakim Oliu Moe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Eldrebølgen", hvor stor vil belastningen på helsetjenestene bli?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. feb. 2018 12:49 - Sist endret 1. mars 2018 09:21