Prøveforelesning: Siv Skarstein

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kan psykososiale vansker ved alvorlig, langvarig bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter hos ungdom predikeres, og kan slike vansker forebygges?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. jan. 2018 09:47 - Sist endret 15. jan. 2018 16:06