Prøveforelesning: Holgeir Skjeie

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Use of complementary and alternative medicine in infants and children: Current clinical and methodological practices and ethical and legal issues.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. mai 2018 09:03 - Sist endret 7. mai 2018 09:03