Prøveforelesning: Kari Lislerud Smebye

Høgskolelektor Kari Lislerud Smebye ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Etiske utfordringer ved å involvere eller ekskludere personer med demens i kvalitativ forskning».

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 23. jan. 2018 15:49 - Sist endret 23. jan. 2018 15:49